CONCELLO DE OLEIROS

Representante legal: ÁNGEL GARCÍA SEOANE
C.I.F: P1505900I
Coordinador técnico: LORENA GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE GALICIA, Nº 1
15173 - OLEIROS - A CORUÑA
Teléfono: 981-610000 Móbil: 981-610000
Fax: 981-631825
Email: voluntariado@oleiros.org
Nº de voluntarios: 42

INFORMACIÓN

Quen somos:

Enmarcados na Oficina Municipal de Acción Voluntaria que depende da Concellaría de Servizos Sociais e Sanidade. Somos un servizo que nace como punto de encontro entre os veciños e veciñas, asociacións e entidades públicas e privadas que traballan con un obxectivo común de promover a participación cidadán e o voluntariado na nosa comunidade.

A quen vai dirixida:

A toda a comunidade, especialmente a veciñanza do Concello de Oleiros

Quen pode colaborar:

A veciñanza do Concello de Oleiros

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa