CONCELLO DE ORDES

Representante legal: MANUEL REGOS BOQUETE
C.I.F: P1506000G
Coordinador técnico: MANUEL REGOS BOQUETE

CONTACTO

Enderezo:
AVDA.ALFONSO SENRA, 108
15680 - ORDES - A CORUÑA
Teléfono: 981-680002 Móbil: 981-680002
Fax: 981-682221
Email: voluntariadoverde@concellodeordes.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes