CONCELLO DE POL

Representante legal: LINO RODRIGUEZ ONEGA
C.I.F: P2704600B
Coordinador técnico: Mª LUISA ARMESTO DOMINGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE GALICIA, 1 . MOSTEIRO
27270 - POL - LUGO
Teléfono: 982-345029 Móbil:
Fax: 982-345330
Email: concello@concellodepol.gal
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado