CONCELLO DE RÁBADE

Representante legal: MONTES FRANCISCO XOSÉ FERNÁNDEZ
C.I.F: P2705600A
Coordinador técnico: SILVIA VÁZQUEZ OREJAS

CONTACTO

Enderezo:
RÚA LOPE DE VEGA, S/N
27370 - RÁBADE - LUGO
Teléfono: 679-854398 Móbil: 982-390062
Fax: 982-390411
Email: asociocultural@rabade.org
Nº de voluntarios: 80

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: