CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA

Representante legal: XOSÉ XAQUÍN RODRÍGUEZ AMBROSIO
C.I.F: P3206800I
Coordinador técnico: JOSEFA ASUNCION MORGADE RUA