CONCELLO DE RIBADAVIA

Representante legal: NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO
C.I.F: P3207000E
Coordinador técnico: MANUEL ARAUJO MONTERO

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA MAIOR Nº4
32400 - RIBADAVIA - OURENSE
Teléfono: 988-477100 Móbil:
Fax: 988-471929
Email: secretaria@ribadavia.es
Nº de voluntarios: 29

INFORMACIÓN

Quen somos:

O Concello de Ribadavia, a través da súa Oficina municipal de Información Xuvenil (Omix) ofrece distintas actividades de voluntariado. OMIX Ribadavia é unha ferramenta que abrangue iniciativas xuvenís, aborda os problemas dos máis novos e que ademais lles axuda aa conquerilas súas expectativas. A Omix facilítalles a posibilidade de aumentar os seus proprios coñocementos e de participar na construcción dunha Europa do terceiro milenio, contribuíndo ao establecemento dunha "Europa Consciente" que sirva para crear unha plataforma para unha cooperción internacional. Actividades: - Socio-educativas: · Conferencias, visitas escolares, obradoiros, actividades de voluntariado, actividades promovidas pola Xunta de Galicia, programas locais... - Tempo libre · Actividades de voluntariado, campamentos, deporte, obradoiros, concertos, medio ambiente, música.. - Actividades internacionais dentro do Programa Europeo · Servicio Voluntario Europeo (Acción 2) · Participación e organización de intercambios xuvenís (Acción 1) · Iniciativas xuvenís (Acción 3) · Seminarios internacionais (Acción 5) SVE(Servicio Voluntariado Europeo) Actividades: O SVE ofrece a posibilidade de levar a cabo un servizo de voluntariado en países europeos ou outros países asociados, coa opción de realizar actividades en diversas áreas de traballo. Requírese: · Mente aberta. Idade entre 18 e 30 anos. Gastos de viaxe: · Aloxamente e manutención, cartos para os gastos, seguro e escola de idiomas gratuítos. As actividades que se inclúen dentro do programa de voluntariado galego e que se ofertan desde o Concello de Ribadavia son: - Voluntariado na área de Asuntos Sociais: no Centro Social de Ribadavia. - Voluntariado nas áreas de Cultura e Turismo: Actividades de xestión diaria na Casa de Cultura municipal e, puntualmente, na Festa da Historia, Festival Arteficial, campamentos de verán, Noite Meiga, Noites do Castelo, Mostra Internacional de Teatro. - Voluntariado na área de Deportes: Diariamente, colaboran no pavillón de Deportes do Concello de Ribadavia. No tocante ás actividades puntuais: campamentos de verán e campamento urbano; xogos comarcais do Riberio. - Voluntariado na área de Xuventude.

A quen vai dirixida:

O Concello de Ribadavia trata de fomentar e promover a participación xuvenil con novas actividades de ocio e tempo libre, compartir as informacións asignadas para a mocidade e promover a mobilidade xuvenil.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado