CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO

Representante legal: José Miguel Pérez Blecua
C.I.F: P3207100C
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Praza de Gabino Rodríguez Álvarez, 1
32770 - SAN XOÁN DE RÍO - OURENSE
Teléfono: 988-346002 Móbil: 988-346002
Fax: 988-346130
Email: concello@concellosanxoanderio.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: