CONCELLO DE SARRIA

Representante legal: JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
C.I.F: P2705700I
Coordinador técnico: PATRICIA DIAZ DE FREIJO RESCO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA MAIOR, 14
27600 - SARRIA - LUGO
Teléfono: 982-535000 Móbil:
Fax: 982-530916
Email: omix@sarria.es
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado