CONCELLO DE SOBER

Representante legal: RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ
C.I.F: P2705900E
Coordinador técnico: OSCAR RODRÍGUEZ PIÑEIRO