CONCELLO DE TOMIÑO

Representante legal: SANDRA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
C.I.F: P3605400E
Coordinador técnico: ELISABET PEREZ DE SANTIAGO