CONCELLO DE VEDRA

Representante legal: ODÓN C. COBAS GARCIA
C.I.F: P1509000D
Coordinador técnico: IVAN GARCÍA GARCÍA

CONTACTO

Enderezo:
AVDA.MAESTRO MANUEL GOMEZ, 1
15885 - VEDRA - A CORUÑA
Teléfono: 981-814612 Móbil:
Fax: 981-503331
Email: ivan.garcia@vedra.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia