CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

Representante legal: DOLORES GARCIA GIMENEZ
C.I.F: P3606000B
Coordinador técnico: Marta Barreiro Montaña e Mª Teresa García Romero