CONCELLO DE VILALBA

Representante legal: GERARDO CRIADO GUIZÁN
C.I.F: P2706500B
Coordinador técnico: JOSÉ FRANCO CRIADO

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA CONSTITUCIÓN, 1
27800 - VILALBA - LUGO
Teléfono: 982-510761 Móbil:
Fax: 982-511815
Email: pcivil@vilalba.org
Nº de voluntarios: 60

INFORMACIÓN

Quen somos: Unha agrupación de voluntari@s con afan de axudar os nosos veciñ@s a que a suas actividades sexan cada vez mais seguras.
A quen vai dirixida: A todas as persoas que se atopan no noso concello e bisbarras cercanas.
Quen pode colaborar: Tod@s aqueles que teñan ganas de axudar os demais e teñan tempo libre para adicar a esta laboura.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado