CONCELLO DE VIVEIRO (Oficina Municipal de Voluntariado)

Representante legal: MARÍA LOUREIRO GARCÍA
C.I.F: P2706700H
Coordinador técnico: María del Mar Lago Ínsua

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA MAIOR, 1
27850 - VIVEIRO - LUGO
Teléfono: 982550421 Móbil:
Fax: 982-563156
Email: concello@viveiro.es
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado