CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA

Representante legal: JOSE LUIS GAVILANES LOSADA
C.I.F: P3203700D
Coordinador técnico: BENILDE VÁZQUEZ