FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MINUSVÁLIDOS DE LUGO, COGAMI LUGO

Representante legal: JOSE LUIS LOLO CELEIRO
C.I.F: G27219773
Coordinador técnico: JOSE LUIS LOLO CELEIRO