FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE DISCAPACITADOS FISICOS DE OURENSE, DISCAFIS-COGAMI

Representante legal: LAURA QUINTAS LORENZO
C.I.F: G32117889
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA RECAREDO PAZ N1
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-248769 Móbil: 988-248769
Fax: 988-248769
Email: discafis@cogami.gal
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos: A Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de Ourense, engloba a 13 asociacións. Nace en 1989 e traballamos polo benestar e a inserción das persoas con discapacidade físca a través de diferetnes programas.
A quen vai dirixida: Ofrecemos os nosos servicios ós usuarios das entidades que forman parte da Federación, as propias asociacións así coma a sociedade en xeral, a través de programas, actividades e campañas informativas
Quen pode colaborar: Toda aquela persoa interesada en axudar en diferentes actividades.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal