FETEGA-UDP, FEDERACIÓN TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE GALICIA

Representante legal: MARIA LUISA ANSORENA HORTEGA
C.I.F: G32193138
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DO ARCO, 5-7, 1º
15003 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 227 667 / 981 217 143 Móbil:
Fax: 981 216 232
Email: udpcoruna@hotmail.com
Nº de voluntarios: 250

INFORMACIÓN

Quen somos:

FETEGA-UDP é a Federación Territorial de Asociacións Provinciais de Pensionistas e Xubilados de Galiza. Somos unha rede de apoio mútuo entre persoas maiores, é dicir "O maior para o maior", que inclúe a todas as asociacións provinciais da nosa comunidade galega de pensionistas e xubilados. Damos servizo para a promoción, coordinación de iniciativas promovidas polas asociacións provinciais, referencia para propoñer, informar, actuar, etc

A quen vai dirixida:

A todos os integrantes das asociacións provinciais de pensionistas e xubilados de Galiza, tanto usuarios, coma voluntarios e coordinadores ou directiva das mesmas. Somos asimesmo un nexo de unión no ámbito do Programa de Voluntariado na nosa comunidade.

Quen pode colaborar:

Todos os integrantes das asociacións provinciais de pensionistas e xubilados de Galiza, tanto usuarios, coma voluntarios e coordinadores ou directiva das mesmas.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado