CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE OURENSE

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: RAQUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CONCELLO, 4
32003 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-372430 Móbil: 686 622 268
Fax: 988-370884
Email: c.b.s.ourense@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado