ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL MANZANEDA DE LIMIA

Representante legal: JOSE ANTONIO CARBALLO POSE
C.I.F: G32252736
Coordinador técnico: JOSE ANTONIO CARBALLO POSE