FUNDACIÓN DE ADULTOS DISCAPACITADOS DE LA CORUÑA, ADCOR

Representante legal: ANDRÉS VELLE CAÑAS
C.I.F: G15546484
Coordinador técnico: Daniel Pérez González