ASOCIACIÓN BÁGOAS DA TERRA DE VIVEIRO

Representante legal: Mª DEL CARMEN LÓPEZ GÓMEZ
C.I.F: G27022896
Coordinador técnico: Mª DEL CARMEN LÓPEZ GÓMEZ