FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN

Representante legal: Mª CARMEN AVENDAÑO OTERO
C.I.F: G36861078
Coordinador técnico: ANA MARÍA ÁLVAREZ FRANCO