FUNDACIÓN FESTA DA ISTORIA

Representante legal: MIGUEL GARCIA DOMINGUEZ
C.I.F: G32242950
Coordinador técnico: MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
APARTADO DE CORREOS Nº 3
32400 - RIBADAVIA - OURENSE
Teléfono: 988-477100-EXT.26 Móbil: 988-477100
Fax: 988-477101
Email: info@festadaistoria.com
Nº de voluntarios: 728

INFORMACIÓN

Quen somos: POR FAVOR, COMPLETADE OS CAMPOS E CASILLAS QUE FALTAN. GRACIAS
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes