FUNDACIÓN HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Representante legal: MARCOS BLANCO JORGE
C.I.F: G32008633
Coordinador técnico: BERNARDO DÁVILA FUERTES

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CELSO EMILIO FERREIRO, 2
32400 - RIBADAVIA - OURENSE
Teléfono: 988-470104 Móbil: 988-470104
Fax: 988-472231
Email: tsocial@dosanxos.org
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos: A FUNDACION HOSPITAL ASILO "NOSA SEÑORA DOS ANXOS", EXISTENTE DENDE O ANO 1910 CENTRA A SÚA ACTIVIDADE NO MANTEMENTO E XESTIÓN DUNHA RESIDENCIA DE ANCIÁNS DENDE O ANO 1982, CARACTERIZÁNDOSE POLA ATENCIÓN A PERSOAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. DENDE DECEMBRO DE 2009 O CENTRO ATOPASE INMERSO NUN PROCESO DE MODERNIZACIÓN NA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS, CARACTERIZÁNDOSE POLA CREACIÓN DE NOVOS DEPARTAMENTOS E A PROFESIONALIZACIÓN DOS XA EXISTENTES.
A quen vai dirixida: A TODAS AQUELAS PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS QUE SEXAN VALIDAS NA REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA
Quen pode colaborar: TODAS AQUELAS PERSOAS QUE O DESEXEN PODEN PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES PROXECTADAS POLO CENTRO O IGUAL QUE NO ACOMPAÑAMENTO DOS NOSOS ANCIÁNS
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior