FUNDACIÓN HOSPITAL ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Representante legal: NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO
C.I.F: G32008633
Coordinador técnico: BERNARDO DÁVILA FUERTES

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CELSO EMILIO FERREIRO, 2
32400 - RIBADAVIA - OURENSE
Teléfono: 988-470104 Móbil: 673855220
Fax:
Email: tsocial@dosanxos.org
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:

A FUNDACION HOSPITAL ASILO "NOSA SEÑORA DOS ANXOS", EXISTENTE DENDE O ANO 1910 CENTRA A SÚA ACTIVIDADE NO MANTEMENTO E XESTIÓN DUNHA RESIDENCIA DE ANCIÁNS DENDE O ANO 1982, CARACTERIZÁNDOSE POLA ATENCIÓN A PERSOAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. DENDE DECEMBRO DE 2009 O CENTRO ATOPASE INMERSO NUN PROCESO DE MODERNIZACIÓN NA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS, CARACTERIZÁNDOSE POLA CREACIÓN DE NOVOS DEPARTAMENTOS E A PROFESIONALIZACIÓN DOS XA EXISTENTES.

A quen vai dirixida:

A TODAS AQUELAS PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS QUE SEXAN VALIDAS NA REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA

Quen pode colaborar:

TODAS AQUELAS PERSOAS QUE O DESEXEN PODEN PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES PROXECTADAS POLO CENTRO O IGUAL QUE NO ACOMPAÑAMENTO DOS NOSOS ANCIÁNS

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior