FUNDACION INLADI

Representante legal: FRANCISCO BRUNO TUDELA GUERRERO
C.I.F: G15729742
Coordinador técnico: FRANCISCO B. TUDELA GUERRERO

CONTACTO

Enderezo:
RUA RIO MANDEO, 5 BAIXO ESQ-URB. A BARCALA
15660 - CAMBRE - A CORUÑA
Teléfono: 881 872 065 Móbil: 630 900 164
Fax: 981 269 433
Email: fundacioninladi@mundo-r.com
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa