FUNDACION INTERED

Representante legal: AMALIA ALVAREZ VEGA
C.I.F: G80468564
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO MATADOIRO, Nº 7-BAIXO
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-587966 Móbil:
Fax: 981-584044
Email: galicia@intered.org
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado