FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Representante legal: EVA VERA LEDO
C.I.F: G83117374
Coordinador técnico: Belén Fernández López

CONTACTO

Enderezo:
Ronda do Carme, 50 ent C
27004 - Lugo - LUGO
Teléfono: 982 265 422 Móbil: 656 955 823
Fax: 982 265 423
Email: direcciongal@gitanos.org
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Fundación Secretariado Xitano é unha entidade social sen ánimo de lucro que ten como misión a promoción integral da comunidade xitana dende a atención a súa diversidade cultural. Buscamos a igualdade de oportunidades, a promoción das persoas e o cambio social.

A quen vai dirixida:

Persoas xitanas con itinerarios formativos e laborais. Menores xitanos con necesidades de reforzo educativo. Localidades: Lugo, A Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo.

Quen pode colaborar:

Persoas que queiran facer unha experiencia de convivencia intercultural. Persoas preocupadas polo desenvolvemento persoal e profesional das minorías. Persoas xitanas que queiran contribuír ao desenvolvemento social das comunidades xitanas en Galicia.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado