HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA CORUÑA

Representante legal: JOSE PEÑA BERMUDEZ
C.I.F: G15041775
Coordinador técnico: MANUEL OTERO VARELA

CONTACTO

Enderezo:
HOTEL PACIENTES JUAN CANALEJO. AS XUBIAS DE ARRIBA, 84
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-287617 Móbil: 607.64.52.26
Fax: 981-287617
Email: donantessangre@mixmail.com
Nº de voluntarios: 45

INFORMACIÓN

Quen somos:

Esta é unha entidade sen ánimo de lucro que dende o ano 1971 está á procura de promocionar a doazón de sangue, atender aos doadores, fidelizalos e facerlles o recoñecemento social. Pretende así mesmo o abastecemento de sangue dos hospitais para o cal esta en contacto diario co Centro de Transfusións de Galicia.

A quen vai dirixida:

A todas aquelas persoas maiores de idade, poidan ser doadores ou non, pero que teñan unha inquedanza por axudar, ben sexa como doadores ou como voluntarios-as fomentando a doazón de sangue.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa maior de idade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado