REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS

Representante legal: EDUARDO ACEÑA GARCÍA
C.I.F: G15074743
Coordinador técnico: JORGE SAMPEDRO ÁLVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
RDA. DE OUTEIRO, Nº 325
15011 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 90 11 22 Móbil:
Fax: 981 27 35 58
Email: administracion@padrerubinos.org
Nº de voluntarios: 70

INFORMACIÓN

Quen somos: A Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos é unha asociación sen ánimo de lucro que nace como Patronato da Caridade, o día 19 de Abril de 1918 co fin concreto de EXTINGUIR A MENDICIDADE NA CIDADE DA CORUÑA, con todo ten os seus antecedentes nunha Institución creada polo Alcalde D. Manuel Casas Fernández en 1913, o Asilo Nocturno de Borrachos. "O REFUXIO NON É UN ASILO .... O Refuxio debe ser sempre o que di o seu nome: un refuxio, un posto de defensa e de abrigo; unha estación de parada e fonda para o náufrago da vida, para o desorientado ou desprazado da sociedade. Aquí está o servizo, o gran servizo que presta á sociedade coruñesa coa súa Casa aberta día e noite para recibir a todos, sen máis instancias nin documentos que a propia necesidade e indigencia, que en moitos casos non admite trámites nin dilacións..." (Antonio Rubinos S. J.) Ao longo do século XX, e non sen pasar graves momentos económicos, esa primeira casa refuxio veu crecendo e ampliando o seu ámbito de actuación a unha Escola Infantil e unha Residencia de Anciáns. Foi declarada de Beneficiencia Particular por R.Ou. do 26 de febreiro de 1920 e de Utilidade Pública o 25 de Outubro de 1974.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado