MANCOMUNIDAD DEL PARADANTA, MANDELPA

Representante legal: CÉSAR JOSÉ MERA RODRÍGUEZ
C.I.F: P3600011E
Coordinador técnico: Mª PILAR PUIME RODRÍGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA PROGRESO, Nº 51-2ªPLANTA
36880 - A CAÑIZA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-652532 Móbil: 986-651001
Fax: 986-651190
Email: concello.acaniza@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: