MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MIÑO

Representante legal: ANTONIO FERNÁNDEZ ROCHA
C.I.F: G36179760
Coordinador técnico: PAULA FERNÁNDEZ GÁNDARA