MANOS UNIDAS

Representante legal: Maria Fernandez-cervera Barreras
C.I.F: G28567790
Coordinador técnico: Rosa Quintas Losada

CONTACTO

Enderezo:
San Pedro de Mezonzo 26 bis, 1º B
15701 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-584966 Móbil:
Fax:
Email: santiago@manosunidas.org
Nº de voluntarios: 85

INFORMACIÓN

Quen somos:

Manos Unidas é unha ONGD con implantación en todo o estado español e cuxa acción vai dirixida a proxectos de cooperación exterior (educativos, sociáis, empoderamento da muller, etc) e de sensibilización dos problemas de países en vias de desenvolvemento.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado