RESIDENCIA MIXTA TERCEIRA IDADE DE CARANZA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: JOSÉ NOVAL CINZA

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Pardo Bazán, s/n - CARANZA
15406 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981-316211 Móbil:
Fax: 981-316300
Email: residencia.maiores.ferrol@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:

RESIDENCIA PÚBLICA MIXTA (DEPENDENTES E NON DEPENDENTES)/FOGAR DE MAIORES, DA XUNTA DE GALICIA

A quen vai dirixida:

O VOLUNTARIADO ESTARÁ REFERIDO AO ACOMPAÑAMENTO DOS RESIDENTES/AS COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES PUNTUAIS (FESTAS, MANUALIDADES, SAÍDAS GUIADAS...)

Quen pode colaborar:

MAIORES DE IDADE, QUE CUMPRAN TÓDOLOS REQUISITOS PREVISTOS NO VOLUNTARIADO

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado