RESIDENCIA O SEIXO DA CONSELLERÍA DE FAMILIA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: DOMITILA DE LA RIVA ALONSO