ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO

Representante legal: JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS
C.I.F: G15041551
Coordinador técnico: JOSE ANTONIO PAIS FREIRE

CONTACTO

Enderezo:
R/MANUEL MARÍA 6 -2ª PLANTA PORTA 5, C.P: 15705 APDO CORREOS 615
15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 582 968 Móbil:
Fax:
Email: asopssc@hotmail.com
Nº de voluntarios: 14

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación sen ánimo de lucro cuio obxetivo é a integración das persoas xordas e xordocegas en tódolos ámbitos da sociedade: laboral, educativo, social...

A quen vai dirixida:

Os servizos que a asociación presta están dirixidos ás persoas xordas e xordocegas e aos seus familiares.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado