SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

Representante legal: JUAN PABLO INFANTE LEÓN
C.I.F: G28256667
Coordinador técnico: VÍCTOR REY LÓPEZ

CONTACTO

Enderezo:
C/ PALENCIA, Nº26 BAIXO
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-262843 Móbil:
Fax: 988-262843
Email: consejovigossvp@gmail.com
Nº de voluntarios: 103

INFORMACIÓN

Quen somos: A entidade axuda a cubrir ás necesidads bássicas de persoas en risco de exclusión. En Pontevedra contamos cun albergue ncturno para persoas sen fogar: ALBERGUE DE SAN VICENTE DE PAUL - CALOR Y CAFÉ- rúa Casimiro Gómez nº 21, baixo. Telefono: 986.107.472. e-mail: alberguesvpvirgenperegrina@gmail.com Horario: 20:45 a 09:00 horas. Servizos: almorzo, cea, pernocta, unidades de hixiene, tanto para persoas que soliciten cam no albergue coma para quen non pernocta.
A quen vai dirixida: Persoas en risco de exclusión social.
Quen pode colaborar: Calquera persoa maior de idade e comprometida cós mais desfavorecidos.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado