UNION DE ASOCIACIONS PROVINCIAIS, UDP DE LUGO

Representante legal: BERNARDINO BARREIRO CASTRO
C.I.F: G27290881
Coordinador técnico: Francisco Novo Vázquez

CONTACTO

Enderezo:
Rúa San Pedro,13-Baixo 3 (Galerías Novo Centro)
27001 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-223379 Móbil:
Fax: 982-242137
Email: voluntariadoudplugo@gmail.com
Nº de voluntarios: 198

INFORMACIÓN

Quen somos: O Voluntariado UDP é unha rede de persoas que poñen a disposición de outras persoas o seu tempo libre para compartir ledicia, calor humano, apoio e amizade. Actúan para que outras persoas, principalmente maiores, se sintan menos illadas, visitándoas nos seus domicilios ou en centros residenciais. Pero tamén levan a cabo outras actividades voluntarias: educan a xóvenes en valores, colaborando nas escolas; colaboran na inserción social de persoas con discapacidade e enfermos mentais; desenvolven novas formas de solidariedade interxeracional nos hospitais, a través de contacontos, xogos tradicionais, etc.; acompañan a persoas con discapacidade visual as sesións de formación e rehabilitación; colaboran nos centros de día de maiores; levan a distracción, a través de coros e grupos de baile e teatro, aos centros residenciais de maiores; fomentan as relacións de axuda mutua na comunidade, organizando turnos de coidados de nenas e nenos con familias sen redes de apoio; etc. En definitiva o Voluntariado UDP busca unha sociedade máis xusta, solidaria e igualitaria.
A quen vai dirixida: O Programa de Voluntariado vai dirixido a aquelas persoas que por moi diversas razóns non teñen oportunidade de relacionarse cós demais e que senten a soidade, ben nas súas casas ou ben nalgún centro. Estas persoas precisan de alguén que os comprenda e escoite.
Quen pode colaborar: Calquera persoa que queira axudar aos demais. Basta con dispor dunhas poucas horas libres a semana.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado