UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - SERVIZO DE PARTICIPACION E INTEGRACION UNIVERSITARIA

Representante legal: JUAN MANUEL VIAÑO REY
C.I.F: Q1518001A
Coordinador técnico: JAVIER AGRAFOJO FERNÁNDEZ

CONTACTO

Enderezo:
CASA JIMENA E ELISA FERNÁNDEZ DE LA VEGA. RÚA CASAS REAIS, 8
15782 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 881 812 858 / 881 812 859 / 881 812 864 / 982 823 594 Móbil: 881 812 858 / 881812 859 / 881 812 864 / 982 823 594
Fax: 981 57 75 30
Email: sepiu.santiago@usc.es
Nº de voluntarios: 384

INFORMACIÓN

Quen somos:

O Servizo de Participación e Integración Universitaria é o encargado de establecer e coordinar os mecanismos que a USC pon en marcha para fomentar o seu compromiso coa comunidade universitaria en xeral, mediante propostas e servizos que permitan conciliar a vida laboral e familiar e as relacións e proxectos que favorecen as sinerxías entre a USC e o seu contorno. Áreas: ? Voluntariado, Participación e Cooperación Internacional: actividades e accións nas que se pode colaborar de maneira activa. ? Promoción Social: servizos destinados a reforzar o papel da USC no seu contorno. ? Integración Universitaria: accións destinadas a favorecer a integración de persoas con necesidades especiais. ? Formación e Investigación: recoñecemento académico e coordinación de traballos de investigación e análise en todos os ámbitos do social.

A quen vai dirixida:

A todas as entidades e organización do terceiro sector tanto do campus de Santiago de Compostela como do de Lugo, ou de outras poboacións interesadas en contar con voluntarios universitarios.

Quen pode colaborar:

A colaboración está aberta a toda a poboación en xeral xa que o Rexistro de Persoal Voluntario da USC permite a inclusión de persoas non vinculadas á comunidade universitaria

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado