UNIVERSIDADE DE VIGO

Representante legal: MARÍA ISABEL DOVAL RUIZ
C.I.F: Q8650002B
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
EDIFICIO MIRALLES(EXTENSIÓN UNIVERSITARIA) S/N CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO
36310 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-814035/4060 Móbil:
Fax: 986-814061
Email: vicinternacionalizacion@uvigo.es
Nº de voluntarios: 200

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado