VOLUNTARIADO SOCIAL FONSECA (VSF)

Representante legal: Mª LUISA ANGELA FDEZ.-APERRIBAY CAGIDE
C.I.F: G15368038
Coordinador técnico: Mª LUISA ANGELA FDEZ.-APERRIBAY CAGIDE

CONTACTO

Enderezo:
FONSECA, 8
15004 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-224435 Móbil: 981-224435
Fax: 981-224435
Email: voluntariadofonseca@yahoo.es
Nº de voluntarios: 120

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: