I.E.S. CARLOS CASARES

Representante legal:
C.I.F: Q8250006G
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
ESTRADA DE A RÚA, 104
32550 - VIANA DO BOLO - OURENSE
Teléfono: 988-340086 Móbil: 649387431
Fax: 988 340844
Email: ies.viana.bolo@edu.xunta.es
Nº de voluntarios: 34

INFORMACIÓN

Quen somos: A comunidade educativa do I.E.S "Carlos Casares" estamos levando a cabo distintos proxectos, e iniciando outros, tanto no noso entorno mais próximo coma a nivel internacional, e precisamos da axuda e colaboración de voluntarios, formen parte ou non da nosa comunidade educativa.
A quen vai dirixida: Os proxectos van dirixidos uns ao centro e outros a comunidade en xeral.Así, entre os programas nos que estamos a traballar están: - Programa de Mediación Escolar - Biblioteca - Novas Tecnoloxías - Actividades Deportivas - Cooperación Internacional - Aulas Ecolóxicas
Quen pode colaborar: Calquera persoa con interese nalgunha destas actividades pode colaborar.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado