FUNDACIÓN BAIUCA VERDESCENTE

Representante legal: María Nieves López Neira De La Torre
C.I.F: G70542113
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ALFREDO BRAÑAS, NÚM. 5, BLOQ 1, 1ºC
15701 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 928245042 Móbil:
Fax:
Email: secretariado@baiucaverdescente.org
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado