ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, OJE

Representante legal:
C.I.F: G28556728
Coordinador técnico: RAMON PAEZ ALVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA COSTA RICA, 2 SOTO D
15004 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981739775 Móbil: 679728832
Fax:
Email: ojegalicia@gmail.com
Nº de voluntarios: 120

INFORMACIÓN

Quen somos:

Un movemento de xóvenes, nacido en 1960,fundada para a formacion da xuventude no seu tempo de lecer, aberta a sociedade con afán de servicio. Entre os nosos fins está a realización de actividades sociais, educativas, de cooperación internacional, mediambiental.De cooperación o densenrolo, ou de calquer outro tipo , por medio de voluntarios.

A quen vai dirixida:

a nenos e xóvenes a partir de 7 anos.

Quen pode colaborar:

Calquera persona maior de idade , o xóvenes , desde os 14 anos con autorización paterna/materna.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado