ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL INTELECTUAL DE VILALBA - ASFADIVI

Representante legal: LIDIA RAMALLO SANCHEZ
C.I.F: G27225937
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DA CONSTITUCIÓN, S/N
27800 - VILALBA - LUGO
Teléfono: 607 323 954 Móbil:
Fax:
Email: asfadivi@gmail.com
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quen somos:

Unha asociación de pais e familiares de persoas con discapacidade intelectual.

A quen vai dirixida:

As persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

Quen pode colaborar:

Todas aquelas persoas que voluntariamente queiran participar nos nosos cursos e nas nosas saídas de ocio e tempo libre con persoas con discapacidade intelectual. Ademais, todas aquelas persoas que queiran contribuir económicamente para a realización dos nosos proxectos, ben facéndose socios, ben por medio de doazóns.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado