ALUME, SAÚDE MENTAL

Representante legal: MANUEL FERNÁNDEZ PRADO
C.I.F: G27198977
Coordinador técnico: MANUEL FERNÁNDEZ PRADO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DA COELLEIRA, 3 - BAIXO D
27002 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982 251 602 Móbil:
Fax: 982 222 240
Email: correo@alume.org
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:

Alume é unha asociación sen ánimo de lucro fundada no 1995 por un grupo de familiares e persoas sensibilizadas coa enfermidade mental acuciados polos problemas derivados da falta de recursos na que se atopaba a provincia de Lugo. Así, promoven a formación dunha asociación e fundan ALUME: Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais. Agora mesmo contamos con dous Centros de Día -Lugo e Guitiriz- e 3 pisos tutelados en Lugo).

A quen vai dirixida:

Alume ocúpase de calquera persoa que padeza unha enfermidade mental do tipo que sexa, e as situacións provocadas por ese tipo de enfermidades, son obxeto de atención por parte de Alume.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa interesada na mellora das condicións de vida dos enfermos mentais.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes