ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE A CORUÑA, UDP

Representante legal: Mª LUISA ANSORENA ORTEGA
C.I.F: G15400682
Coordinador técnico: GERTRUDIS CAPELAN SEOANE

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DO ARCO, 5-7 - 1º
15003 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 227 667 / 981 217 143 Móbil:
Fax: 981 216 232
Email: example64@example.com
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados da Coruña e unha organización sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública que traballa para a mellora das condicións de vida de todos os pensionistas e xubilados da provincia da Coruña. A nosa misión é a proteción e defensa das persoas maiores. O obxectivo do noso programa de voluntariado é proporcionar o calor humano, a compañía e a amizade que as persoas maiores necesitan.

A quen vai dirixida:

O programa de voluntariado da UDP A Coruña dirixese a: Persoas dependentes que viven soas, e/ou conviven coa súa parella e cónxuxe, e/ou son coidadas polas súas familias. A persoas ingresadas en centros (residencias, hospitais...) As axudas son complementarias e non sustitutivas das axudas profesionais: compañía, acompañamento, apoio a familiares, xestións e/ou reparacións.

Quen pode colaborar:

As entidades da provincia de persoas maiores e/ou pensionistas, calquera que sexa a sua forma de constitución. Usuarios: toda persoa que por calquera razón tivera mermada a súas posibilidades de relacionarse cos outros, ou familiares cun alto nivel de dependencia. Voluntarios: Calquera persoa maior que desexe axudar aos demais e que dispoña dunhas poucas horas libres á semana.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado