ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER-ASPACE

Representante legal: CARLOS GODOY CASALDERREY
C.I.F: G36153757
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
AVENIDA DAS CAMELIAS S/N URB PONTEMUIÑOS
36153 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 864 643 Móbil:
Fax: 986 860169
Email: administracion@amencer-aspace.org
Nº de voluntarios: 64

INFORMACIÓN

Quen somos: A misión de AMENCER é responder ás necesidades específicas das persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns, mediante unha atención integral levada a cabo por un equipo interdisciplinar a través de servizos especializados e con criterios de calidade.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: O perfil das persoas voluntarias que poderían colaborar en AMENCER responde a: - Persoa maior de 18 anos. - Persoa empática e co manexo das habilidades sociais básicas para o trato coas persoas - Valóranse coñecementos relativos aos ámbitos sociais e sanitarios, non sendo este punto prioritario.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado