ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE PARDEMARÍN

Representante legal: ROSA ANA CONSTENLA FERNÁNDEZ
C.I.F: G36459527
Coordinador técnico: