ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SANTA APOLONIA DE GUIMAREI

Representante legal: JESÚS LÓPEZ CABANAS
C.I.F: G36317659
Coordinador técnico: